Almindelige brugervilkår

Pink Lady® klubben er en loyalitetsklub udviklet af Pink Lady® Europe, en forening som har hovedsæde 145, avenue de Fontvert F-84130 Le Pontet – FRANKRIG, e-mail: contact@pinkladyeurope.com.
SIRET NR.: 421 352 550 000 22, Moms nummer: FR 2842 13 52 550.

Det er muligt at blive medlem af Pink Lady® klubben i følgende 12 lande: Tyskland, Østrig, Belgien, Danmark, Spanien, Frankrig, Irland, Italien, Luxembourg, Norge, Holland, Sverige, med adgang på www.pinkladyeurope.com.

For at kunne tilmelde sig Pink Lady® klubben, skal det kommende medlem ubetinget acceptere alle de nærværende betingelser, han/hun erklærer at have kendskab til.

Tilmelding til Pink Lady® klubben:

For at melde sig ind i Pink Lady® klubben, skal internetbrugeren logge på hjemmesiden www.pinkladyeurope.com. Han/hun skal melde sig til Pink Lady® klubben ved at udfylde et tilmeldingsskema online. Der skal opgives postadresse og e-mail adresse, vælges en personlig adgangskode, samt gives andre oplysninger for at kunne oprette en konto.

Når der logges på efterfølgende, vil identificeringen ske via e-mail adressen og adgangskoden. Medlemmets adgangskode er strengt personlig og fortrolig. Opbevaring og anvendelse af adgangskoden er klubmedlemmet selv fuldt ansvarligt for. Enhver operation foretaget med denne e-mail og adgangskode formodes at være udført af klubmedlemmet selv. Følgelig kan Pink Lady® Europe ikke drages til ansvar for en hvilken som helst svigagtig anvendelse af et Pink Lady® klubmedlems konto. Det er kun internetbrugere, som er tilmeldt til Pink Lady® klubben, der kan få Pinks points. Tilmelding til.

Pink Lady® klubben er mulig for alle fysiske personer, som er fyldt 18 år og har bopæl i et af de 12 lande, hjemmesiden www.pinkladyeurope.com dækker, og som har retsevne til at opfylde nærværende generelle betingelser for tilmelding. Tilmelding til klubben er udelukkende muligt for privat personer samt til privat brug. Tilmelding til klubben er gratis.
Pink Lady® Europe forbeholder sig ret til at afvise personer, som ikke opfylder betingelserne for tilmelding til Pink Lady® klubben. Klubmedlemmet kan når som helst framelde sig abonnementet via rubrikken « Se/ændre mine personlige data» i Klub rubrikken.

Pink Lady® klubbens fordele:

Tilmelding til Pink Lady® klubben giver klubmedlemmet mulighed for:

  • At nyde godt af Pink Lady® loyalitetsprogrammet ved at samle Pink points (jf. paragraf 3. Sådan vindes der Pink points, se de nærmere detaljer) der kan byttes til eksklusive gaver i Pink Lady® butikken,
  • At nyde godt af de eksklusive Pink Lady® fordele,
  • At modtage Pink Lady®’s månedlige newsletter,
  • At deltage i konkurrencer for at vinde exceptionelle gevinster som f.eks. en drømmerejse,
  • At nyde godt af en masse tilbud fra Pink Lady® klubbens eksklusive partnere.

Pink point systemet:

Sådan vindes der Pink points:

Hvordan kan der vindes flere Pink points? Klubmedlemmet kan:

Samle engangskoder ved at købe Pink Lady® æbler i løs vægt eller bakker med Pink Lady® og/ eller PinKids® æbler. Engangskoderne står bag på klistermærkerne på æblerne, der sælges i løs vægt, og bag på etiketten, der sidder på Pink Lady® og PinKids® æble bakkerne. Det skal præciseres, at alle Pink Lady® æbler ikke konsekvent har en engangskode påsat, hvad enten det drejer sig om æbler i løs vægt eller i bakker.

Klubmedlemmet er udtrykkeligt oplyst om, at det ikke er alle køb af Pink Lady® æbler, der giver engangskoder og dermed ret til Pink points. Der eksisterer altså en form for tilfældighed i tildelingen af engangskoder ved køb af Pink Lady® æbler.

For at få valideret engangskoderne skal klubmedlemmet gå ind i Pink Lady® klubbens rubrik “jeg indtaster mine engangskoder” og udfylde det specielle skema for at få købet godkendt. Hvis koden er gyldig, bliver deltagelsen godkendt, og der vil blive ført 6 Pink points over på klubmedlemmets konto for hver købt bakke og 1 Pink point for hvert æble købt i løs vægt. Klubmedlemmet kan indtaste lige så mange gyldige koder, som han/hun har indenfor følgende grænser: 4 indtastede koder pr. dag og 10 koder pr. uge for køb af bakker, samt 15 koder pr. dag og 25 pr. uge for køb af æbler i løs vægt. Overskrides ovennævnte ugentlige grænse, vil klubmedlemmet modtage en e-mail med information om, at adgangen til indtastning af engangskoder er blokeret midlertidigt. Ophævelse af blokeringen kan kun ske, såfremt klubmedlemmet fremlægger dokumentation, der kan bevise købet, som svarer til de sidste indtastede engangskoder. Klubmedlemmet informeres desuden om, at engangskoderne har en begrænset gyldighedsperiode.

Engangskoderne bag på klistermærkerne er kun gyldige i en vis tid. Gyldighedsdatoen står anført på klistermærkerne på denne måde: mm/åååå. Derfor vil engangskoderne gå tabt, hvis de ikke valideres af klubmedlemmet på Pink point kontoen, inden gyldighedsdatoen overskrides. Klubmedlemmet skal opbevare originaleksemplaret af kassebonen for at kunne dokumentere købet. Dette gælder for en periode på 6 måneder efter købet. Pink Lady® forbeholder sig ret til når som helst i denne periode at bede om at se det originale købs bevis, samt at slette de overførte Pink points opnået via engangskoderne, såfremt købs beviset er ugyldigt, eller et sådant ikke kan fremlægges. Desuden forbeholder Pink Lady® sig ret til at lukke en konto endegyldigt, hvis klubmedlemmet ikke er i stand til at fremlægge de krævede beviser for købet. Al svigagtig anvendelse af engangskoderne kan gøres til genstand for sagsanlæg. I den henseende forbeholder Pink Lady® sig ret til når som helst at blokere adgangen til indtastning af engangskoder midlertidigt, hvis der eksisterer en mistanke om ulovlig eller unormal anvendelse af engangskoderne. Endelig skal det præciseres, at det er strengt forbudt, at ansatte hos Pink Lady® Europe og dennes partnere, leverandører og underleverandører af Pink Lady® Europe, og særligt personer som i deres arbejde håndterer Pink Lady® æbler eller bakker, som har klistermærker med engangskoder påsat (f.eks.: pakkecentralerne), samt deres familiemedlemmer, indtaster engangskoder i Pink Lady® klubben.

Proponering af nye medlemmer giver 5 Pink points pr. nyt medlem, hvis følgende betingelser er opfyldt: Det nye medlem skal melde sig ind i Pink Lady® klubben (jf. paragraf 1 Tilmelding til Pink Lady® klubben) ved at opgive proponent medlemskoden modtaget pr. e-mail, da vedkommende meldte sig ind i Pink Lady® klubben. Proponeringen vil først være godkendt, når det nye medlem har valideret en engangskode svarende til købet af en bakke Pink Lady® eller PinKids® æbler. På det tidspunkt vil proponenten få 5 Pink points. Der kan højest proponeres 10 nye medlemmer pr. medlemskonto.

Al oprettelse af falske kontoer kan retsforfølges.

At deltage i de forskellige tiltag organiseret på forskellige tidspunkter i løbet af året giver mulighed for at vinde Pink points på forskellige måder (spil med ”vind-straks”, foræring af Pink points i forbindelse med specielle hændelser, osv.).

Se dine Pink points:

Pink Lady® klubmedlemmet kan når som helst tjekke sit antal Pink points på hjemmesiden www.pinkladyeurope.com, i rubrikken Klub/Butik, Mine Pink points (når der er logget på). Pink pointene kan kun benyttes af det medlem, der er indehaver af kontoen. Pointene er og forbliver i alle tilfælde Pink Lady®s ejendom, og det er Pink Lady®, der giver klubmedlemmerne lov til at bruge de points, de har opnået, i henhold til reglerne defineret i paragraf 3.1.

Anvendelse af Pink points:

Pink Lady® klubmedlemmet kan samle Pink points, der kan byttes til gaver i online butikken på «Butikken / Kataloget» i klub rubrikken forbeholdt medlemmerne. Klubmedlemmet kan vælge sin gevinst i det udvalg, Pink Lady® tilbyder i kataloget, så længe lager haves. Når klubmedlemmet har valgt en gevinst, kan den kommes i indkøbskurven, hvis han/hun har det fornødne antal Pink points, og derefter godkende bestillingen samt leveringsadressen, så klubmedlemmet kan modtage gevinsten. Det tilsvarende antal Pink points vil blive hævet fra kontoen, og klubmedlemmet vil modtage en e-mail, der bekræfter bestillingen og tidsfristen for levering af gevinsten. Pink Lady® forbeholder sig ret til når som helst at annullere en bestilling, der ikke kan opfyldes, fordi den pågældende artikel ikke er på lager.

Forældelse af Pink points:

Hvis et klubmedlem ikke har fået nye Pink points i en periode på 12 efter hinanden følgende måneder, vil point kontoen blive nulstillet. Hver gang der føres nye Pink points ind på kontoen, starter der en ny 12 månedsperiode. Points, der er opnået ved snyd, vil blive annulleret uden hverken formalitet eller erstatning.

 For at få kendskab til datoen, hvor de sidste Pink points gik ind, kan klubmedlemmet sende en e-mail til Pink Lady® Europe via hjemmesidens «Kontakt» rubrik.
Klubmedlemmets Pink points har ingen som helst handelsværdi. De kan ikke omdannes til penge og under ingen omstændigheder overføres, sælges, gives, forhandles eller byttes til andre eller opsamles på en anden konto – hvad enten det er til en pris eller gratis, også selv om personen er medlem af Pink Lady® klubben. Salg, køb, foræring, forhandling, overføring eller bytte af Pink points er strengt forbudt, uanset hvad modydelsen er.

De nærmere bestemmelser for Pink Lady® klubbens funktionsmåde:

Pink Lady® Europe holdet forbeholder sig ret til at bede klubmedlemmet om at fremlægge identitetsbevis. Sker det ikke, kan Pink Lady® Europe nægte, at klubmedlemmet nyder godt af Pink Lady® klub fordele.
Ved at give os sine personlige data ved tilmeldingen accepterer klubmedlemmet, at Pink Lady® Europe sender fordelene forbundet med loyalitetsklubben, mærket og produkterne, til denne pr. post og/eller pr. e-mails (såfremt klubmedlemmet har givet tilladelse til e-mail).
Et klubmedlem kan kun have én tilmelding i sit navn og pr. bopæl. Hvis der er fortaget to tilmeldinger, er det kun den første konto, der vil blive bevaret, og pointene fra den anden konto vil blive overført på den første.

Tilmeldingen er strengt personlig og forbeholdt privatpersoner til deres egen ikke professionelle anvendelse. Tilmeldingen kan ikke sælges eller overføres til en tredje person på en hvilken som helst måde, hverken mod betaling eller gratis. Pink Lady® klub medlemskabet er af ikke tidsbestemt varighed. Postadresse ændringer skal oplyses til Pink Lady® Europe: på www.pinkladyeurope.com i rubrikken “Klub/Butik – Se/ ændre mine personlige data”. Enhver ændring af e-mail adresse skal oplyses til Pink Lady® Europe via hjemmesidens ”Kontakt” rubrik. Klubmedlemmet er garant for de oplysninger, han/hun opgiver og garanterer, at de er rigtige og fuldstændige. Bliver disse personlige data ikke opdateret, kan Pink Lady® Europe ikke sikre, at klubmedlemmet kan nyde godt af alle fordelene.

Klubmedlemmet forpligter sig til at overholde betingelserne for anvendelse af Pink Lady® klubben. Pink Lady® Europe forbeholder sig ret til når som helst at ændre eller stoppe Pink Lady® klubben, samt dennes anvendelsesbetingelser eller fordele. Klubmedlemmet vil blive oplyst om de nye betingelser med alle passende midler, og betingelserne vil træde i kraft med det samme. Pink Lady® Europe forbeholder sig også ret til at ændre sin købs- og anvendelsesberegning for Pink pointene, samt at udarbejde specifikke beregninger for handels- eller marketingtiltag.
Klubmedlemmerne vil kunne læse om enhver ændring af disse anvendelsesbetingelser på www.pinkladyeurope.com.
Et klubmedlem kan under ingen omstændigheder kræve erstatning af Pink Lady® Europe som følge af ændringer af indholdet af Pink Lady® klubben og dennes tilbud eller ophævelse af Pink Lady® klubben, der måtte blive besluttet af Pink Lady® Europe eller pålagt af loven i de pågældende lande.
Pink Lady® Europe forbeholder sig ret til når som helst at afbryde eller annullere et Pink Lady® klubmedlems tilmelding af en retfærdig grund, især såfremt han/hun ikke overholder betingelserne for anvendelse af Pink Lady klubben eller krænker Pink Lady®s omdømme.

Pink Lady® Europe kan på ingen måde drages til ansvar for direkte eller indirekte konsekvenser af eventuelle funktionsforstyrrelser fra Pink Lady® klubbens loyalitetsprogram. I tilfælde af, at klubben skulle opleve funktionsforstyrrelser, vil Pink Lady® Europe gøre sit bedste for at sikre, at klubmedlemmet opretholder fordelene forbundet med dennes opnåede Pink points.

Personlige data og databeskyttelse:

Indenfor rammerne af medlemskabet i Pink Lady® klubben og generelt i udvekslingerne med Pink Lady® Europe, vil klubmedlemmet komme til at opgive et vist antal personlige oplysninger.
Disse data vil blive behandlet af association Pink Lady® Europe, hvis navn og adresse står øverst på dette dokument.Det retslige grundlag for denne behandling er:
Fuldbyrdelse af en kontrakt til administration af medlemsskab i Pink Lady® klubben i medfør af nærværende generelle anvendelsesbetingelser for Pink Lady® klubben, der udgør aftalen mellem Pink Lady® og klubmedlemmet.
Berettiget interesse og eventuelt samtykke fra klubmedlemmets side til at berige og nyttiggøre kundebasen / reklamer, udvikling af Pink Lady® tilbud og specielt ydelse af personaliserede tilbud baseret på en analyse af brug, organisation af spil-konkurrencer, udarbejdelse af statistiske undersøgelser, analyser og målinger af besøg, information til klubmedlemmet især via Pink Lady®s newsletter.
Overholdelse af den retmæssige forpligtelse til at bekæmpe bedrageri og hvidvaskning, samt forpligtelse til arkivering.

Formålene med denne behandling er at sikre klubmedlemmet en optimal anvendelse af Pink Lady® klubbens fordele, at gøre det muligt for Pink Lady® at tilpasse sig tilbuddene og at informere klubmedlemmet, især om tilbuddene. Behandlingen af bestillingerne foretaget af HighcoData har brug for at dele data som f.eks. postadressen. Behandlingen af vare retur til forbrugeren foretaget af BePhone har brug for at dele de data, der er nødvendige for at kunne behandle svaret.

De indsamlede data er:
Identitetsdata (efternavn, fornavn, civilstand), Kontaktdata (postadresse, e-mail adresse, telefonnummer), Tilslutningsdata (IP adresse, tilmeldingens dato og klokkeslæt, sidste pålogning), Identificerings data (krypteret adgangskode), Data forbundet med benyttelse af Pink points og funktion af klubmedlemmets Pink Lady® konto (IP adresse, dato og klokkeslæt for indtastning af hver engangskode, data forbundet med bestillinger, antal Pink points med dato, aktive eller for gamle, data til administration af klubmedlemmets konto, især i tilfælde af at kontoen er blokeret, data om fælles interesser (hobby) eller data om familien (antal børn og deres alder) medhenblik på at lave specielt tilpassede tilbud).

Disse data vil kun blive bevaret af Pink Lady® Europe den tid, det er nødvendigt for de førnævnte formål. Data vil derfor blive bevaret i følgende tidsperioder: Data, der er nødvendige for administration af Pink Lady® klubmedlemmets medlemsskab: så længe personen er medlem af Pink Lady® klubben. Der ud over: I 3 år regnet fra at et medlemsskab i Pink Lady® klubben er ophørt med henblik på reklame. I 5 år som bevis for kontrakten i retsplejelovens betydning. I den tidsperiode der er fastsat af de gældende bestemmelser for bevarede data i henhold til en lovmæssig forpligtelse.

Det er kun de Pink Lady®s teams, der tager sig af at bestyre og administrere Pink Lady® klubben, indenfor grænserne af deres respektive beføjelser (i), der har adgang til disse data, samt de serviceydere(ii), Pink Lady® har til at arbejde for sig for at hjælpe med dministration af Pink Lady® klubben, og specielt de af Pink Lady® bemyndigede kommunikationsbureauer, Webmasters og hostingudbydere, samt de serviceydere, der står for at centralisere bestillinger og ekspeditioner, og at svare på klubmedlemmernes henvendelser. Data af personlig karakter, det er obligatoriske at opgive, står anført som sådan på skemaerne. Visse data er obligatoriske for at kunne få Pink Lady® klubben til at fungere, samt at kunne tilpasse Pink Lady® klubbens tilbud og fordele til klubmedlemmernes behov. Uden disse data er det ikke muligt for Pink Lady® at registrere et medlems tilmelding til Pink Lady® klubben.

Klubmedlemmet har til enhver tid ret til at få adgang til sine persondata, at rette dem, at slette dem eller at komme med indsigelser mod dem, samt ret til at begrænse behandling eller portabilitet af disse data, og ret til ikke at være genstand for en automatiseret individuel beslutning (inklusive profilering). Klubmedlemmet har ligeledes ret til når som helst at trække sit samtykke til behandling af data af personlig karakter tilbage. Endelig har klubmedlemmet ret til at definere direktiverne for, hvad der skal ske med dets persondata efter dennes dødsfald. For at gøre denne ret gældende skal der blot sendes et brev eller en e-mail til følgende adresse: Pink Lady® Europe, 145 avenue de Fontvert, 84130 Le Pontet, Frankrig; contact@pinkladyeurope.com, og samtidig give dokumentation for identitet. Hvis klubmedlemmet ikke er tilfreds med disse udvekslinger, har denne ret til at indgive en reklamation til la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) (Den franske nationale kommission for databehandling og frihedsrettigheder).

Stridsspørgsmål

Enhver reklamation eller bestridelse af forhold vedrørende Pink Lady® klubben og Pink points, og i almindelighed, de nærværende generelle betingelser, skal formuleres skriftligt af klubmedlemmet og sendes til Pink Lady®s adresse anført i paragraf 1. Pink Lady® vil gøre alt for at svare så hurtigt som muligt. Der vil ikke blive taget hensyn til reklamationer vedrørende hændelser, som er foregået for mere end to måneder siden. Nærværende betingelser er underlagt fransk lov. Enhver konflikt forbundet med deres gyldighed, fortolkning, udførelse eller følger, samt fuldendelse, vil udelukkende høre under distriktsdomstolen i Avignon.