Hvordan kan jeg bidrage til, at bierne trives i min have?

Hvordan kan jeg bidrage til, at bierne trives i min have?


Bier yder et reelt arbejde for biodiversiteten og bidrager til bæredygtigheden af 80 % af plante- og dyrearterne. Herunder frugter og grøntsager.

Men bikolonierne forsvinder drastisk. Det er så alvorligt, at FN i en rapport offentliggjort i maj 2019 optog bier blandt de udryddelsestruede arter.
Hvad skyldes dette? Den globale opvarmning, parasitter, manglende føde og tab af biernes naturlige levesteder, der konstant griber forstyrrende ind i økosystemet.
Det er derfor på høje tid at komme disse elitearbejdere til hjælp for at opretholde balancen i vores biodiversitet. Hvis du ikke ved, hvor du skal begynde, så har du her tre ideer til at få bierne tilbage i din have!

Dyrk honningydende planter

En honningydende plante er en plante, ”der giver honning”. Disse plante...