Behandling af personoplysninger

Foreningen Pink Lady® Europe giver dig adgang til denne side for at oplyse dig om:

 • forpligtelserne på området for beskyttelse af personoplysninger.
 • dine forpligtelser og hvordan dine personoplysninger vil blive brugt.

Hvem er vi?

Den ansvarlige for behandlingen er foreningen Pink Lady® Europe repræsenteret ved dens direktør, Thierry Mellenotte.

Spørgsmål om behandlingen af dine personoplysninger? Ønsker du at udøve dine rettigheder? Kontakt os:

 • Online på webstedet www.pinkmylife.com via adgangen i rubrikken « min konto »
 • Pr. almindelig post: Association Pink Lady® Europe 145, avenue de Fontvert, 84130 Le Pontet, Frankrig.
 • Pr. e-mail til contact@pinkladyeurope.com

Hvis du har behov for bistand og informationer, bedes du sende os en e-mail til contact@pinkladyeurope.com.

Behandling af personoplysninger

Behandlingen af personoplysninger i forbindelse med brugen af klubben er fastlagt i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) nr. 2016/679 af 27. april 2016 og den franske lov nr. 78-17 af 6. januar 1978 kendt som « Informatique et libertés » (Databehandling og frihed) i den senest ændrede udgave.

Behandlingen af personoplysninger er baseret på dit tilsagn.

Behandlingen vedrører:

 • brugen af klubben og leveringen af gevinster.
 • formidling af nyhedsoplysninger og tilbud fra Pink Lady® Europe.

Dine personoplysninger vil blive:

 • oplyst udelukkende til foreningen Pink Lady® Europes informationsafdeling samt til den underkontrahent, som behandler oplysningerne på vegne af foreningen Pink Lady® Europe : Bureauet Wonderful med dets underleverandør Ovéa.
 • opbevaret i hele den periode, hvor klubben bruges (brugerkonto). Hvis kontoen lukkes, vil de blive slettet eller gjort anonyme for at kunne opbevares til statistiske formål alene.

Dine personoplysninger vil ikke blive:

 • solgt eller brugt til andre formål, end hvad der angivet ovenfor.
 • overført til lande uden for Den Europæiske Union eller internationale organisationer.

Den registredes rettigheder i forbindelse med behandlingen

I forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger råder du over forskellige rettigheder i forhold til GDPR, som du kan gøre gældende på adressen contact@pinkladyeurope.com:

 • retten til at få adgang til dine personoplysninger, der behandles (artikel 15 i GDPR),
 • retten til til enhver tid at tilbagekalde dit samtykke uden at anfægte den behandling, der har fundet sted indtil da (artikel 7 i GDPR),
 • retten til at få den registreringsansvarlige til at rette urigtige oplysninger eller komplettere ufuldstændige oplysninger (artikel 16 i GDPR),
 • retten til at få dine oplysninger slettet i de tilfælde der fremgår af artikel 17 i GDPR,
 • retten til at opnå en begrænsning af behandlingen af dine oplysninger og dermed stoppe hele eller en del af behandlingen af dine personoplysninger, med undtagelse af deres opbevaring (artikel 18 i GDPR),
 • retten til overførselsadgang af dine oplysninger (artikel 20 i GDPR),
 • retten til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, herunder profilering (artikel 21 i GDPR),
 • retten til at indgive en klage hos den franske kommission for informationsteknologi og frihedsrettigheder (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, CNIL) (artikel 13 i GDPR).

Beskyttelse af dine data

Foreningen Pink Lady® Europe har indført tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at garantere tilgængeligheden, integriteten og fortroligheden af personoplysningerne for at forhindre, at de forvanskes, behæftes med fejl, eller at uautoriserede tredjeparter får adgang til dem. Foreningen sikrer et sikkerhedsniveau, der er passende i forhold til de risici, der er forbundet med behandlingen og arten af de data, der skal beskyttes.

Det er i øvrigt dit ansvar at sikre, at din adgangskode til kontoen er fortrolig. Oplys ikke denne kode til nogen. Hvis du deler din computer med andre, skal du huske at logge af, inden du forlader en tjeneste.